AL 50 JAAR KARAKTER EN KWALITEIT

VUSO Amateurorkest

Verenigd Utrechts Symphonie Orkest

  • Volgend concert

    16 december 2018 Wilhelminakerk
  • Vacatures

    (Alt)violen, hoorn, celli
  • Meedoen?

    vusoorkest@gmail.com

Neem contact op met het VUSO

Als u vragen heeft voor- of over het VUSO kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat door email te sturen naar vusoorkest@gmail.com.